Integrowana produkcja Roślin

System jakości Integrowana Produkcja Roślin, to zaawansowany zestaw standardów, które pomagają w prawidłowym planowaniu całego procesu produkcyjnego. Dotyczy to procesów zagospodarowania gleby, maksymalnego wykorzystania dostępnych warunków glebowych i klimatycznych, badanie składu mineralnego gleby oraz uwzględnienie czynników pogodowych dla przyszłych upraw. Integrowana produkcja roślin ma zapewniać najwyższą możliwą jakość dla całego procesu produkcyjnego i eksploatacyjnego.

Integrowana produkcja roślin, bazuje na wykorzystaniu odpowiedniej metodologii oraz produktów chemicznych i naturalnych do podtrzymania wysokiej jakości produktu. System IP (Integrowana Produkcja Roślin), znajduje się pod nadzorem Jednostek Certyfikujących oraz Inspekcji Ochrony. W rezultacie, otrzymany produkt, który znajduje się pod ochroną systemu jakości IP, wolny jest od metali ciężkich, azotanów azotynów oraz pozostałości pestycydów.

Firma Agrolider, oferuje swoim klientom, kompleksowe wdrożenie systemu jakości Integrowanej Produkcji Roślin. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni pod numerem telefonu podanym niżej.

Telefon kontaktowy: 663-495-825

System Jakości firmy Agrolider - Integrowana Produkcja Roślin

Sprawdź nas Agrolider

Zatrudnij firmę AGROLIDER lub w razie wątpliwości, zapytaj o interesującą Cię usługę
lub szkolenie