HACCP

System jakości HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), a więc Analiza Zagrożeń I Krytyczny Punkt Kontrolny, to jeden z najpopularniejszy obecnie standardów, służących do podniesienie jakości wytwarzanej żywności. HACCP stanowi szereg zasad i standardów, które pomagają w określaniu i przewidywaniu potencjalnych zagrożeń. Ryzyko utraty jakości i produkcji odnosi się przede wszystkim do czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe, zagrożenie kataklizmem (wpływ otoczenia) oraz wpływ ludzi na proces produkcyjny. Dodatkowo, system jakości analizy zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny, pomaga w opracowaniu konkretnych zasad i punktów kontrolnych w procesie wytwarzania żywności. Dzięki temu, w każdy z etapów produkcyjnych, istnieją normy i zasady, których przestrzeganie pozwoli na maksymalizację jakości produktu końcowego oraz, co istotne, zwiększa bezpieczeństwo produkcji.

HACCP, oprócz jednorazowego nałożenia na firmy prywatne i grupy produkcyjne wymaga, aby w przypadku jakichkolwiek zmian, na jakimkolwiek etapie produkcyjnym, uwzględniać go w niniejszym systemie jakości.

Firma Agrolider oferuje wszystkim swoim klientom kompleksowe wdrożenie systemu Analiza Zagrożeń I Krytyczny Punkt Kontrolny - HACCP. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni pod numerem telefonu podanym niżej.

Telefon kontaktowy: 663-495-825

System Jakości firmy Agrolider - HACCP

Sprawdź nas Agrolider

Zatrudnij firmę AGROLIDER lub w razie wątpliwości, zapytaj o interesującą Cię usługę
lub szkolenie