GRASP

System jakości GRASP, jest rozszerzeniem systemu jakości i certyfikatu Global G.A.P. Global G.A.P., skupia się na procesach i etapach produkcyjnych produkcji pierwotnej, a zastosowane standardy i normy mają zagwarantować najwyższą jakość każdego z procesów i etapów. Z kolei GRASP, koncentruje się na wprowadzeniu do każdego przedsiębiorstwa lub prywatnej produkcji, najwyższych standardów społecznych. GRAP, to określone normy społeczne, które mają dbać o zdrowie, odpowiednie wynagrodzenia i poszanowanie prac pracowniczych, każdego z zatrudnionych pracowników. Dodatkowo, niniejszy system jakości określa standard przeciwdziałania dyskryminacji na tle kulturowym, rasowym czy wyznaniowym.

Każda firma produkcyjna, która zdecyduje się na jego wdrożenie, przejdzie kompleksową ocenę jakości standardów pracowników i ich praw. Określone zostaną minimalne zarobki, ustandaryzowane zostaną umowy pracownicze. Oznacza to, że każda firma, która certyfikuje się standardem jakości GRASP, musi przestrzegać prawa pracy, poszanowania pracownika i wypłacać mu, określoną wcześniej minimalną płacę. Dodatkowo, certyfikat obejmuje, takie obszary jak: czas pracy pracowników, kwestie świadczeń socjalnych oraz określa standardy komunikacji między ludzikiej.

Firma Agrolider oferuje wszystkim swoim klientom kompleksowe wdrożenie systemu GRASP. Oferta obejmuje producenta indywidualnego, grup producenckich oraz podmiotom prywatnym. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni pod numerem telefonu podanym niżej.

Telefon kontaktowy: 663-495-825

System Jakości firmy Agrolider - GRASP

Sprawdź nas Agrolider

Zatrudnij firmę AGROLIDER lub w razie wątpliwości, zapytaj o interesującą Cię usługę
lub szkolenie